21 ian 2002
  |  noutati  |   evenimente  |   club  |   cereri/oferte  |   legislatie  |   inscriere  |   preturi/reclama  |  contact  |  ajutor  |

CAUTA:
Cautati un specialist, o firma sau un produs legat de constructii?
AICI IL GASITI! Incercati:
CAUTARE AVANSATA
 domenii
   Acoperisuri
   Alarma, Incendiu, Control Acces
   Alpinism Utilitar
   Amenajari Exterioare
   Amenajari Interioare
   Aparate masura/control
   Arhitectura
   Ascensoare
   Asigurari
   Automatizari
   Balustrade
   Beton Statii
   Borduri, boltari, pavele
   Bricolaj
   Cadastru
   Canalizare
   Case ecologice
   Centrale termice
   Climatizare
   Compartimentari
   Confectii metalice
   Consolidari
   Constructii
   Constructii din lemn
   Constructii speciale
   Consultanta
   Contoare
   Curatenie industriala
   Decoratiuni exterioare
   Decoratiuni interioare
   Demolari
   Dirigentie santier
   Echipamente de protectie
   Echipamente industriale
   Electrice
   Energie alternativa
   Excavatii, decopertari, sapaturi
   Expertize
   Expozitii
   Fatade
   Ferestre
   Feronerie
   Fier forjat
   Filtrare apa
   Finantari
   Finisaje
   Foraje
   Fundatii, piloti
   Gaze
   Gradinarit
   Gresie Faianta
   Hale prefabricate
   Imobiliare agentii
   Incalzire
   Inchirieri utilaje
   Instalatii
   Instalatii electrice
   Instalatii sanitare
   Izolatii
   Lacuri, Vopsele
   Linoleum
   Mansardari
   Materiale de constructie
   Mobilier
   Mobilier Urban
   Mocheta
   Montaj
   Obiecte sanitare
   Pardoseli
   Piscine
   Porti, usi de garaj
   Prefabricate
   Proiectare
   Proiectare constructii
   Promotori imobiliari
   Publicatii
   Renovari
   Reparatii
   Saune
   Scari
   Securitate
   Seminee
   Service
   Servicii Imagine
   Sobe
   Software industrial
   Structuri
   Tamplarie Aluminiu
   Tamplarie Lemn
   Tamplarie PVC
   Terasamente, transee
   Topografie
   Transport
   Tratamente Lemn
   Unelte, Scule
   Usi Exterior
   Usi interior
   Utilaje Constructii
   Ventilatie


Data emiterii:
2001-05-17
Organ Emitent:
Guvern
Numarul:
70
 
Titlul:
OUG privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7-1996
Continut:
In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. .


Art. 1.
1. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins: "Art. 3. Se infiinteaza Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Administratiei Publice, prin reorganizarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie din subordinea Guvernului si prin preluarea activitatii privind cadastrul agricol si organizarea teritoriului agricol de la Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor. In fiecare judet si in municipiul Bucuresti se organizeaza oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, ca serviciu public descentralizat al Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, cu personalitate juridica, prin reorganizarea actualelor oficii judetene de cadastru, geodezie si cartografie si a oficiilor de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol, care se desfiinteaza." Se infiinteaza Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie in subordinea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, ca institutie publica cu personalitate juridica, prin reorganizarea Institutului de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Cadastru si a Institutului de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol, care se desfiinteaza." 2. Alineatul 1 al articolului 4 va avea urmatorul cuprins: "Ministerele, alte institutii centrale de stat, regiile autonome si alte persoane juridice organizeaza cadastrul de specialitate in domeniile: forestier, apelor, industrial, extractiv, imobiliar-edilitar, transporturilor, turismului, zonelor naturale protejate si construite, celor cu risc ridicat de calamitati naturale ori supuse poluarii si degradarii si altele." 3. Dupa litera h) a articolului 5 se introduc literele i) si j) cu urmatorul cuprins: "i) intocmeste lucrarile de cadastru agricol si organizeaza sistemul informational al teritoriului agricol; "j) organizeaza, coordoneaza si executa masuratorile pentru punerea in posesie a titularilor prevazuti de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii 169/1997." 4. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins: "Art. 9. Finantarea activitatii Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si a Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie se asigura din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat. Veniturile extrabugetare ale Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si ale Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie sunt cele prevazute de reglementarile actuale in vigoare pentru Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si pentru Institutul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol." 5. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins: "Art. 17. Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie este imputernicit sa execute lucrarile geotopografice, de cadastru si cartografie, direct sau prin persoane fizice sau juridice autorizate." 6. Articolul 69 se abroga. 7. Articolul 71 va avea urmatorul cuprins: "Art. 71. Informatiile cuprinse in cadastrul general si publicitatea imobiliara si in cadastrele de specialitate reprezinta bun proprietate publica a statului. Aceste informatii sunt accesibile celor interesati, cu exceptia cazurilor privind siguranta nationala sau alte cazuri reglementate prin lege. Institutiile si autoritatile administratiei publice centrale si locale au acces gratuit la informatiile prevazute la alin. 1 pentru indeplinirea atributiilor stabilite prin actele normative de organizare si functionare sau prin alte reglementari, iar persoanele fizice si juridice private le pot solicita si obtine contra cost."

Art. 2.
Organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si a unitatilor subordonate se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, la propunerea Ministerului Administratiei Publice. Patrimoniul aferent activitatii de cadastru, geodezie si cartografie al oficiilor judetene de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol si cel al Institutului de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol, impreuna cu bazele de date cadastrale se preiau in totalitate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si, respectiv, de Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie, pe baza de protocol de predare-preluare, in termenul stabilit prin hotararea Guvernului prevazuta la alin. 1.

Art. 3.
Prevederile prezentei ordonante de urgenta intra in vigoare incepand cu data de 1 iulie 2001.

Art. 4.
Corespunzator sarcinilor preluate se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificari in structura bugetului de stat pe anul 2001 si, respectiv, in structura bugetelor Ministerului Administratiei Publice si Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 5.
Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor va prezenta spre aprobare Guvernului noua structura organizatorica in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, in termen de 30 de zile de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 6.
In subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor se vor infiinta servicii comunitare de cadastru si agricultura incadrate cu personal specializat ingineri agronomi, horticoli, zootehnisti, medici veterinari, operatori insamantatori si alti specialisti, dupa caz.

Art. 7.
In termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie va revizui intregul sistem de norme si instructiuni tehnice in vigoare, pentru corelarea acestora cu dispozitiile prezentei ordonante de urgenta si pentru realizarea delimitarii stricte intre atributiile cadastrului general si cele privind cadastrele de specialitate.

ghidul on-line al firmelor de constructii noutati - evenimente - club - cereri/oferte - legislatie -
- inscriere - preturi/reclama - contact - ajutor